C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Даниела Драгнева

Председател

056 80 60 61

Деловодство

Работно време

  • 09.00 ч. – 17.00 ч. без почивка

Това е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:

Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на жалбоподател;

Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;

Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.

За да получите информация за дадено дело, трябва да знаете поне номера на делото и годината в която е образувано.

По Ваша молба деловодителите дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на конкретно дело и по телефона.

Делата са на разположение на страните и техните представители в деня преди съдебното заседание.

Деловодство

ет. 1, ст.103 А

056 806 041; 056 806 042; 056 806 049

delovodstvo@burgas-adms.justice.bg

Регистратура

Работно време

  • 09.00 ч. – 17.00 ч. без почивка

Това е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа– искови молби, жалби и др. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани или да са напечатани, да са подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до който изпращате документите. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия–докладчик или на Председателя на съда.

В Регистратурата можете да поискате и информация за движението на конкретно дело.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Може да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

Регистратура

ет. 1, стая 103 А

056 806 064

Други

Архив

етаж 1, ст.134 А

056 806 040

Главен счетоводител

етаж 1, ст.129 А

056 806 070

Касиер

етаж 1, ст.131 A

056 806 075

Системен администратор

етаж 1, ст.129 Б

056 806 050

Съдебен администратор

етаж 2, ст.2

056 806 061

Съдебни секретари

етаж 1, ст.131 Б; етаж 1, ст.132

056 806 043; 056 806 076

sekretari@bs-adc.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация